Phòng Họp

Với hệ thống 6 phòng hội nghị đa dạng về sức chứa, hiện đại về trang thiết bị, Mường Thanh Grand Phương Đông chăc chắn là địa điểm hoàn hảo cho các buổi hội nghị long trong. 

 • Đại Huệ
  Đại Huệ

  Vị trí: tầng 2
  Diện tích: 150 m2
  Sức chứa tối đa: 80 khách 

 • Hoa Sen
  Hoa Sen

  Vị trí: Tầng 2
  Diện tích: 360 m2
  Sức chứa tối đa: 300 khách

 • Thiên Thai
  Thiên Thai

  Vị trí: Tầng T (tầng 13)
  Diện tích: 300 m2
  Sức chứa tối đa: 250 khách